ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146  Welcom to Border Patrol Police Company 146 bpp146.bpp.police.go.th

ผู้เข้าเยี่ยมเว็บ
AmazingCounters.com

www.โครงการปณิธานความดีปีมหา มงคล(เชิญเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่)
facebook.โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Royal Development Projects

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ
กองกำลังพล
กองทะเบียนประวัติ
กองการเงิน
บก.ตำรวจทางหลวง
บก.ตำรวจท่องเที่ยว
สำนักงาน ตม.
บช.ปส.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข

 

 

facebook ร้อย ตชด.146

 

"จักทนทรหด กว่าจะหมดลมหายใจ หากกรรมจำบรรลัย ขอตายกอดบาทยุคล""Shall endure grueling than be out of breath. If karma remember Brrlai Let's embrace Batiucl "

 

การจัดซื้อจัดจ้าง