หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแด

พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉิลมฉัตร
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนภาค๑

พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ
ผู้กำกับการคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนที่๑๔

    พ.ต.ท.ธีพล ภู่เนติ        
ผู้บังคับกองร้อย ตชด.๑๔๖
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๕
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๗
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้เยี่ยมชมเว็บ AmazingCounters.com  

 

 
ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 24 ส.ค.61 พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ ผบ.ร้อย ตชด146และร.อ.ต.เจน ถาวร ,ด.ต.พร ชัย คำมีแก่น รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.1464 พร้อม ขตร.ประจำจุดตรวจช่องสิงขรฯ ร่วมกับ พ.อ.วุทธยา จันทมาศ รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก ให้การต้อนรับ พล.ต.ชิติพัทธ์ บุญข่วย (หน.ศอปข.สนผ.กห.) หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนัก นโยบายและแผนกลาโหม/รองประธานประชาคมข่าวกรอง พร้อมคณะฯ ที่เดินทาง มาตรวจเยี่ยม จุดตรวจช่องสิงขร ม.6 บ.ไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรี ขันธ์

เมื่อ 23 ส.ค.61 พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.14,ผบ.ร้อยฯ 147,จนท.ตชด.ร้อย 145,146,147จำนวน 3 กองร้อยฯ กำลังพล 30 นายร่วมกับ จนท.ฉก.จงอางศึก ,จนท.ทหารพราน,คณะครู-นักเรียน,ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ชัยเกษมและประชาชน บ.เขามัน,บ.มรสวบ,ประชาชนชุดจิตอาสาและประชาชนนักเรียนชาวเมียนมา บ . มอญไซญ่า อ.ตะนาวศรี จ.มะริด , ทพม.ค่ายช่องชี กองพัน 101 โดยมี พ.ต.ยาน เลนอู รองผบ.พัน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ ผืนป่าอาเซียนฯ ที่ บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมี พ.อ.วุทธยา จันทมาศ รอง ผบ. ฉก. จงอางศึก เป็นประธาน        

งานด้านกิจการพลเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ 27 ส.ค.61 พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว. ตชด. 1464 จัดกำลังพล รวม 3 นาย มี ด.ต.ธีรพงษ์ เผือกหอม เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติ หน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมา ท่องเที่ยว ณ ตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด่านสิงขร บ.ไร่เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 24 ส.ค.61 พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้มอบหมายให้ มว.ตชด. 1464 จัดกำลังพลรวม 3 นาย โดยมี ส.ต.ต.ศตวรรษ ภูมิภาค เป็นหัวหน้าชุด ได้ร่วม กับ จนท.ทหาร ชุดฉก.จงอางศึก, จนท.ตม.ด่านสิงขร ร่วมกันทำการตรวจสอบ บุคคล,บัตรประจำตัวและเอกสารการขออนุญาตผ่านแดน ของประชาชนชาวเมียน มา ที่เดินทางเข้ามาพักค้างคืนบริเวณตลาดคนสองแผ่นดินด่านสิงขร (โซนพม่า) เพื่อเฝ้าสิ่งของที่นำมาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยว ที่ตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมา บ.ไร่เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

 

 

 

 

 
งานด้านสนับสนุน

เมื่อ 18 ส.ค.61 พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต.ประสาน คิดปร ะ เสริฐ รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อม ขตร.มว.มชส.ฯ รวม 5 นาย ร่วมกับ ขตร.กก. ตชด.14 รวม 5 นาย ปฎิบัติงานสนับสนุนพิธีเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ณ อุทยานวิทยศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯห้วงแต่ วันที่18-24 ส.ค.61 โดย มี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ในพิธี และ ดร.พัลลภ สิงหเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ฯ กล่าวต้อนรับและ นายกา รุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน การปฏิบัติงาน ประจำกิจกรรม ฐานผจญภัย จำนวน 8 ฐาน โดยมียาวชน และประชาชนวมกิจกรรมฐานผจญภัย ประมาณ วันละ 1,000 คน

 

 

 

 

งานช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม

 

 

ที่ตั้งหน่วย.. 702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทร 032810552

[email protected]