หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉิลมฉัตร
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนภาค๑

พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ
ผู้กำกับการคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนที่๑๔

    พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด        
ผู้บังคับกองร้อย ตชด.๑๔๖
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๕
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๗
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้เยี่ยมชมเว็บ AmazingCounters.com  

 

 
ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 28 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 เข้าร่วมประชุม ศปก. กก.ตชด.14 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video conference. พร้อมกับกอง ร้อยฯ ปบ.การ ในสังกัด กก.ตชด.14 ณ ห้องประชุม ศปก.ร้อย ตชด. 146 โดยมี พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ  ผกก.ตชด.14 เป็นประธาน

เมื่อ 22 ส.ค.62 ว่าที่ พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้ เดินทางมา ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ม.12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ด.ต.พรชัย คำมีแก่น รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.1464 พร้อม ขตร.มว.ตชด.1464 ให้การต้อนรับและรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติ หน้าที่ ดังนี้- รักษาระเบียบวินัย, การ แต่งกาย,ทรงผม ให้เป็นไปตามที่ ระเบียบ ตร.กำหนด- ห้ามกำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับ สิ่งผิดกฎหมายและ การกระทำความผิดทั้งปวง - ดูแลทำความสะอาดฐานที่ตั้งให้ สะอาดอยู่ เสมอ- รักษายอดกำลังพลให้มีความพร้อม สามารถให้การสนับสนุน หน่วยงานในพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอ

เมื่อ 18 ส.ค.62 พ.ต.อ.นรินทร์  คำแก่น  รอง ผบก.ตชด.ภาค 1  ได้เดินทางมา เป็น ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนสั้นบุคคลทั่วไป ที่สนามยิงปืน ร้อย ตชด.146 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด  ผบ.ร้อย ตชด. 146 และข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.146 ให้การต้อนรับ

เมื่อ 16 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนก ทองวงศ์ ษา  หน.จุดตรวจหนองมะค่า,ด.ต.เขมรัฐ ปรีชาสวัสดิ์ รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด. 1463,ด.ต.มนตรี แคภูเขียว หน.ชุด มว.มชส.ร้อย ตชด.146 รวม 10 นาย ได้ร่วมโครง การปลูกต้นไม้และบวชป่า เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกา ธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ที่ บริเวณป่า บ.ตะแบกโพรง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ. ประจวบฯโดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธี

เมื่อ 15 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 13 นายพร้อมทั้งให้ โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจดังกล่าว โดยมี รอง ผบ. ร้อย.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม บก.ร้อย ตชด. 146

เมื่อ 15 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 เข้าร่วมประชุม ศปก. กก.ตชด.14 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video conference. พร้อมกับกอง ร้อยฯ ปบ.การ ในสังกัด กก.ตชด.14 ณ ห้องประชุม ศปก.ร้อย ตชด. 146 โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ  ธารา  รอง ผกก.ตชด.14 เป็นประธาน

เมื่อ 15 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 พร้อมด้วย ร.ต.ต.สุทศ  รักษา เวียง รอง สว.(ป)กก.ตชด.14, ด.ต.มานะ รุ่งเรื่อง จนท.งาน กบ.กก.ตชด.14และ จนท.งานส่ง กำลังบำรุง ร้อย ตชด.146 ได้ตรวจโครงสร้างของอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)ร้อย ตชด.146

 

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ 28 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด.1464 จัดกำลังพลรวม 3 นาย โดยมี ด.ต.พรศักดิ์ พานตรี เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนเยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ.หนองปุ หลก ม.9 ต.บ่อนอก อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันปราบปรามการ กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ต่างๆ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน ,แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด,พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ,พ.ร.บ.ป่าไม้,พ.ร.บ. อาวุธปืน, แนะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ,ประชาสัมพันธ์โครง การสร้าง จิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์,ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ หน่วยตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อ 23 ส.ค. 62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้  มว. ตชด. 1464 จัดกำลังพล 4 นาย มี ด.ต.พรชัย คำมีแก่น เป็น หน.ชุด.ร่วมกับ น.ส.นัยนา กิตติมากุล นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฎิบัติ การ(ส.ป.ก.จว.ปข.) รวม 4 คน, นายสง่า คลับ คล้าย ผญ.บ.ย่านซื่อ, ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน ร.ร.บ.ย่านซื่อ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูก หญ้าแฝก จำนวน 5,000 ต้นกล้า บริเวณโครงการขุดสระเก็บน้ำชุมชน บ.ย่านซื่อ ม. 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จว.ปข.

เมื่อ 22 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.อ. ชนก ทองวงศ์ษา หัวหน้าจุดตรวจหนองมะค่า พร้อม ด้วยกำลังพล มว.ตชด.1463 รวม 7 นาย ได้ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ศูนย์ ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ ศาลาหมู่บ้านจักร บน ม.5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมี นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอำเภอทับสะแก (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็น ประธาน

เมื่อ 21 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต. ประสาน คิดประเสริฐ และ ด.ต.มนตรี แคภูเขียว ขตร.มว.มชส.ฯ 146 ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.147 สสน.ที่ทำการปกครอง  จ. ประจวบ ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ ระดับ หมู่บ้าน ที่ บ้านหนองปุหลก  ม.9 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ ห้วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแต่ 21-23 ส.ค.62 โดยมีนายสุวิทย์ พุก กะเวส นายอำเภอเมืองประจวบ ฯ      เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

เมื่อ 21 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด. 1464 จัดกำลังพลรวม 3 นาย โดยมี ด.ต.สมบูรณ์ สื่อดิลกวัฒนา เป็นหัวหน้าชุด ออก ลาดตระเวนเยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ. หนองเสือ ม.5 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองจ.ประจวบคีรี ขันธ์ เพื่อเยี่ยมเยียน ประชาชน,ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ต่างๆ และ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดน, แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด,พ.ร.บ.คนเข้า เมือง,พ.ร.บ. ป่าไม้,พ.ร.บ.อาวุธปืน ,แนะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ,ประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ,ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย ตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อ 21 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด.1463 จัดกำลังพล 4 นาย โดยมี ด.ต.เขมรัฐ ปรีชา สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าชุด ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ.หุบผาก ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ เพื่อออกเยี่ยมเยียนประชานและ ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามพ.ร.บ. ต่างๆ และรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามแนวชาย แดน,แนะนำให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความผิดอาชญากรรมสำคัญ 6 ประเภท

เมื่อ 15 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด. 1464 จัดกำลังพลรวม 3 นาย โดยมี ด.ต.พรศักดิ์ พานตรี เป็นหัวหน้าชุด ออกเยี่ยม เยียนประชาชน ที่ บ.ย่านซื่อ ม.12 ต.อ่าว น้อย อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ต่างๆ และรักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนตามแนวชายแดนและแนะนำให้ความ รู้แก่ประชาชนเกี่ยว กับการ ป้องกันยาเสพติด,พ.ร.บ.คนเข้าเมือง,พ.ร.บ.ป่าไม้,พ.ร.บ.อาวุธปืน พร้อม ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ 15 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146    มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชนก ทองวงศ์ษา หน.จุดตรวจหนองมะค่า ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนประขา ชน, เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง, เยี่ยมเยียนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ที่  บ.ทุ่งพุฒิ ม.11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ 11 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต. ประสาน คิดประเสริฐ รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อม ขตร.ชุด ปฏิบัติงานสร้างจิตสำนึก ฯ รวม 3 นาย ออกปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน แหล่งเรียนรู้ชุมชน ต. เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯห้วงระยะเวลา แต่ 11-12 ส.ค.62  โดยดำเนิน กิจกรรม โครงการ แรลลีตามรอยเท้าพ่อ สานต่อภูมิปัญญา ค้นหารากอัตลักษณ์ ชุมชน,จัด ขบวนแรลลี นำเด็กและเยาวชน เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน จำนวน 10 ฐานการ เรียนรู้ ประกอบด้วย- ฐานการผลิตเส้นขนมจีน หมู่10 บ้านสวนขนุน- ฐานกาผลิตพริก แกง หมู่ 5 บ้านมะเดื่อทอง- ฐานการทำการเกษตรผสมผสาน หมู่ 9 บ้านสวนส้ม- ฐาน การผลิตไข่เค็ม หมู่ 2 บ้านนาตาปะขาว- ฐานการรำกลองยาว/ ตี กลองยาว หมู่ 6 บ้าน ทุ่งกลาง- ฐานกาผลิตปุ๋ยมูลใส้เดือน หมู่ 3 บ้านนาล้อม- ฐาน การทำอาหาร "จับหลัก" หมู่ 8 ย้านดอนใจดี- ฐานการทำขนมต้ม ขนมไทยโบราณ หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำทรัพย์- ฐานการทำข้าวต้มผัด "ข้าวต้มมัด" หมู่ 4 บ้านพุตะแบก - ฐานการทำนาข้าว "ดำนา" หมู่ 1 บ้านห้วยแห้ง

เมื่อ 120700ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.อ. ชนก ทองวงศ์ษา หน.จุดตรวจหนองมะค่า ร่วมกับหน่วยราชการ  ตำรวจ  ทหาร รัฐ วิสาหกิจ พ่อค้าและประชาชน 2.กิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ.บริเวณถนนหอนาฬิกา ตลาดอำเภอทับสะแก จ.ประจวบ โดยมี นาย ปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธาน

เมื่อ 12 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว. ตชด.1463 จัดกำลังพล 4 นาย โดยมี ด.ต.เขมรัฐ ปรีชาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าชุด ได้ร่วม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่ หอประชุมอำเภอทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอ ทับสะแก เป็นประธานในพิธี

งานด้านสนับสนุน
ผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ26 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ต. สุทศ รักษาเวียง รอง สว.(ป) กก.ตชด.14 เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะ กรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราบยาเสพติด และประชุมคณะกรรมการ ความมั่นคงชายแดน อ. เมืองประจวบฯ  ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือ ประชาชน อ.เมืองประจวบฯ โดยมี นายสุวิทย์  พุกเวส  นายอำเภอเมืองประจวบฯ เป็นประธาน

เมื่อ 20  ส.ค. 62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้สั่งการ ให้ มว.ตชด. 1461 จัด กำลังพล 4 นายโดยมี ด.ต.สุนทร วิใจวงษ์ เป็น หน. ชุด ทำการออก ลว.พิสูจน์ ทราบช่องทางธรรมชาติ ที่ ช่องทางหุบผึ้ง ม.5 ต. ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อควบคุมประเทศและเส้นทางเพื่อ ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย,รักษาความปลอดภัย ในชีวิติและทรัพย์สินของ ประชาชนตามแนวชายแดนและ-ป้องกันและปราบปรามการ กระทำ ความผิดตาม พ.ร.บ. ต่างๆ

เมื่อ19 ส.ค. 62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้ อำนวยการและ สั่งการให้ จนท.ชปข.3 ร้อย ตชด 146 โดยมี ด.ต.ดำเนิน  คุ้มสา เป็น หน.ชุดร่วมกับ จนท.ตร.สภ.คลองวาฬ จับกุมตัว นายน้อย หรือ ปุ้ย จันทร์เจือ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/4 ม.2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยของกลาง1.อาวุธปืนลูกซองยาว ขนาดเบอร์ 12 เลขหมายประจำปืน 48063 เลขทะเบียน ปข1/7206 (เลอะเลือน) จำนวน 1 กระบอก โดยกล่าวหาว่า "มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาต" เหตุเเละ พฤติการณ์จนท.ชดจับกุม จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของ กลาง ส่ง พงส. สภ.คลองวาฬ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เหตุเกิด บริเวณบ้านเลขที่ 65/4 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ13 ส.ค. 62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้สั่งการและ อำนวย การให้ ด.ต.ดำเนิน  คุ้มสา จนท.ชปข.3 ร้อย ตชด.146/หน.ชุดพร้อมพวก ร่วมกับ ตร. สภ.คลองวาฬ ร่วมกันจับกุมตัวนายนราพงษ์ หรือดรีม  สร้อยเขียว อายุ 26 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 266/1ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยของ กลางยาเสพติด ให้โทษ ประเภท1 (ยาบ้า)จำนวน 10 เม็ด (ได้จากการล่อซื้อที่สายลับ นำมามอบให้ )และยาเสพติด ให้โทษประเภท1(ยาบ้า) จำนวน 30 เม็ด บรรจุอยู่ใน ถุงพลาสติกตรวจ ค้นพบบริเวณห้อง เช่าของนายนราพงษ์ฯ,สำเนาภาพถ่ายธนบัตรที่ ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ100 บาท จำนวน 5 ฉบับ,ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ฉบับละ 100 บาท จำนวน 5 ฉบับ โดยกล่าวหา ว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ใน ครอบครองเพื่อจำ หน่าย โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย  สถานที่เกิดเหตุ ห้องเช่า เลขที่ 417/16 ม.1 ซ.เทศบาล ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประ จวบฯจนท.ชุดจับกุม จึงได้บัน ทึกจับกุมและนำผู้ต้องหาพร้อม ของกลาง ส่ง พงส. สภ.คลองวาฬ เพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย

เมื่อ 12 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด146 ได้มอบหมายให้ มว. ตชด. 1461จัด กพ. 3 นายมี ด.ต.สุนทร วิใจวงษ์ เป็น หน.ชุดร่วมกับ ร.ต.ตธนวัฒน์ สีดา จนท. สภ.คลองวาฬ,จสอ.ทนงศักดิ์ จันจ้ย จนท.ฉก.จงอางศึก,นายหมู่ใหญ่บุญ เชิด อยู่หนุน จนท.อส.ร่วมกันตั้งจุดตรวจ,จุดสกัด(จุดตรวจร่วมประชารัฐ)ที่บริเวณ ถนนทางหลวง ชนบทสายหนองหิน-ด่านสิงขร บ.ด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ปข.

เมื่อ 12 ส.ค.62  พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ขตร. ร้อย ตชด.146 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ของ จว. ประ จวบฯ จัดขึ้น ณ.บริเวณถนนสายแยกบ้านหนองเสือฯ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมีนาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมฯโดย ปลูกพันธุ์ไม้ เหลือง ปรีดียาธร, รวงผึ้ง ,ทองอุไรมีหน่วยงานของทาง ส่วนราชการ ต่างๆ และจิตอาสาประชา ชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน

เมื่อ 09 ส.ค. 62  พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้มอบหมายให้ ด.ต. สุพจน์ คำสาร รอง รรท.ผบ.มว.ตชด.1462 จัดกำลังพลรวม 2 นาย โดยมี ส.ต.ต.รัชพล ธนะเนตร เป็น หัวหน้าชุด ได้ร่วมกับ จนท.ทหาร ชุดฉก.จงอางศึก, จนท.ตม.ด่านสิงขร ร่วมกันทำการตรวจสอบ บุคคล บัตรประจำตัวและเอกสารการขออนุญาตผ่านแดน ของประชาชนชาวเมียนมา ที่ เดิน ทางเข้ามาพักค้างคืนบริเวณตลาดคนเดินสองแผ่น ดินด่าน สิงขร (โซนพม่า) เพื่อเฝ้าสิ่งของที่ นำมาค้าขายให้กับนักท่องเที่ยว ที่ ตลาด การค้า ชาย แดนไทย-เมียนมา บ.ไร่เครา ม.6 ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 31ก.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต.ประ สาน คิดประเสริฐ และ ด.ต.มนตรี แคภูเขียว ขตร.มว.มชส.ฯ 146ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด. 147 สสน.ที่ทำ การปกครอง  จ.ประจวบ ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้าง ความ ปรองดอง สมานฉันท์ ระดับ หมู่บ้าน ที่ บ้านหนองขาม  ม.3 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประ จวบ ฯห้วงระยะ เวลาแต่ 31ก.ค.62-2 ส.ค.62 ก.ค.62 โดยมีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นาย อำเภอเมืองประจวบ ฯ      เป็นประธานในพิธี โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรม นันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์ , ความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ , การทำหมู่บ้าน ในฝันให้เป็นจริง  , การแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์  , การสร้าง ความปรองดองสมาน ฉันท์ในหมู่บ้าน  ,การจุดเทียน อุดมการณ์เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ,การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ,ทิศทางของหมู่บ้านในการนำไปสู่ความสงบ สุข และความมั่นคง ,การดำเนินการตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ,การเมืองการปกครอง

เมื่อ 03 ส.ค.62  พ.ต.ต.สัมฤทธิ์  จันทร์ประทัด  ผบ.ร้อย ตชด.146  มอบหมายให้  ร.ต.ท. วรพล พงศกรมงคล รอง ผบ.ร้อย ตชด.146/ผบ.ชุดควบคุม ตรวจความ พร้อมกำลังพล ชุด สสน.ภารกิจ งานวันค่ายฯเพื่อทำการฝึกซ้อมกองเกียรติยศ โดยได้ทำการตรวจความ พร้อม ณ บก.ร้อย ตชด.146

งานช่วยเหลือผู้ประสพภัย

เมื่อ 27 ส.ค.62 พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต.ประ สาน คิดประเสริฐ ขตร.มว.มชส.ฯ ออกปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนโดยได้รับการ ประสานจากผู้นำชุมชนบ้านน้ำตกสาย 1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ ว่าเกิด เหตุวาตะภัย( ลมพัดกระโชก รุนแรง)ในพื้นที่สภาพความเสียหายต้นไม้ล้มขวางถนนใน ชุมชน ได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ ปชช.ทำการตัดและ เคลื่อนย้ายออกจากถนน และบ้าน นางสุรีย์ ผลอินหอม 50 ม.11 ต.ห้วยยาง หลังคาสังกะสี ถูกลมพัดหลุด ปลิวหาย และหลังคากระเบื้อง แตกชำรุด ,บ้าน ด.ต.กฤษณะ หนุนน้อย บ้านไม่มีเลขที่ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ลมพัดกระโชก ทำให้โครงสร้าง ชำรุด เสาบ้านหัก พังล้มทั้งหลัง (อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย)

กิจกรรม

กิจกรรม แข่งขันยิงปืนสั้นบุคคลทั่วไป ที่สนามยิงปืน ร้อย ตชด.146 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี พ.ต.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด ผบ.ร้อย ตชด. 146

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่ตั้งหน่วย.. 702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทร 032810552

[email protected] ......................admin:[email protected]